τέλη Ιουνίου 1821
Αντίποινα

Σφαγή χριστιανών στη Σητεία

Μετά τις σφαγές των χριστιανών στο Ηράκλειο, ξεκίνησαν διώξεις σε όλη την ανατολική Κρήτη. Το χειρότερο επεισόδιο συνέβη στον Άγιο Γεώργιο Σητείας, όπου ο τοπικός αγάς Αφεντακάκης λέγεται πως μάζεψε 300 χριστιανούς στον πύργο του και τους κατέσφαξε.

ὁ δὲ διαβόητος Ἀφεντακάκης ὀνομαζόμενος, Τοῦρκος ἐπίσημος τῆς ἐπαρχίας Σητείας, συναθροίσας εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ πύργου του ἕως τριακοσίους ἀόπλους Ἕλληνας ἐπὶ ἄλλαις προφάσεσι καὶ ἔχων περὶ ἑαυτὸν συνηγμένους καὶ ἄλλους Τούρκους, ἀπέκτεινε δίκην κτηνῶν ἅπαντας!

Κριτοβουλίδης, 134

Εικονίδιο τοποθεσίας Σητεία, Άγιος Γεώργιος (Τουρτούλοι)