Ιανουάριος 1824
Aντίποινα

Καταστροφή στο σπήλαιο του Μελιδονίου

Εκατοντάδες άμαχοι από τη γύρω περιοχή κλείστηκαν στο σπήλαιο «Γεροντοσπήλιος» στο Μελιδόνι Ρεθύμνου για να προστατευτούν από τις αιγυπτιακές δυνάμεις υπό τον Χουσεΐν. Μετά από πολιορκία μηνών, από τον Οκτώβριο του 1823 ως τον Ιανουάριο του 1824, και αφού οι επαναστάτες δεν κατόρθωσαν να απωθήσουν τα αιγυπτιακά στρατεύματα, ο στρατός του Χουσεΐν μπέη έβαλε φωτιά και με τον καπνό πνίγηκαν όλοι όσοι είχαν κλειστεί στο σπήλαιο.

Οκτώβριος 1823 – Ιανουάριος 1824

Ἀφοῦ λοιπὸν ἐσκήνωσεν, ὡς εἴπομεν, ὁ Χουσεΐν εἰς τὸ χωρίον Μελιδόνι, παραχειμάζων ἐκεῖ, ἐπέμενεν εἰς τὸ νὰ ὑποχειρώσῃ τοὺς εἰς παρακείμενόν τι σπήλαιον προσφυγόντας. […] Δὲν ἤρκουν ὅμως ὅλα ταῦτα εἰς τὸ νὰ σώσωσι τοὺς ἐν τῷ σπηλαίῳ κινδυνεύοντας. Ὁ Ἀλβανὸς ἐν τῷ διαστήματι τούτῳ ἤνοιξε μὲν ὀπὴν ἄνωθεν τοῦ σπηλαίου, ὁπόθεν ἔρριψε δυσώδεις ὕλας ἐντός, ἀπέφραζε δὲ συνάμα μὲ χλωρὰ ξύλα καὶ ἐλαιοπυρῆνας καὶ τὴν εἴσοδόν του ὁλοτελῶς, καὶ οὕτως ἐθανάτωσεν ἅπαντας διὰ τοῦ πνιγηροῦ καπνοῦ κατὰ τὸν Ἰανουάριον 1824.

Κριτοβουλίδης, 300-301

Εικονίδιο τοποθεσίας Γεροντοσπήλιος, Μελιδόνι Ρεθύμνου