15 Αυγούστου 1828
Πολεμικό γεγονός

Ενέδρα στον Άγιο Ιωάννη

Στις 15 ή 16 Αυγούστου 1828, μια ομάδα επαναστατών πραγματοποίησε ενέδρα εναντίον ένοπλων μουσουλμάνων και τους εκτέλεσε. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο σερασκέρης Ιμπραήμ Αγριολίδης, επικεφαλής δηλαδή των τουρκικών σωμάτων των ανατολικών επαρχιών. Η δολοφονία του Ιμπραήμ Αγριολίδη πυροδότησε εκτεταμένα αντίποινα στο Ηράκλειο, στις ανατολικές επαρχίες και στο Ρέθυμνο.

Κατὰ δὲ τὴν 15 ἢ 16 Αὐγούστου, παραλαβὼν ὁ Μαλικούτης ἕως 60 ἐκ τῶν περὶ ἑαυτὸν ἐπροχώρησεν εἰς Γορτύνην, καὶ ἐνεδρεύσαντες περὶ τὸ χωρίον Ἅγιος Ἰωάννης ἐφόνευσαν ἐκεῖ ἕως δέκα Τούρκους, ἐν οἷς καὶ τὸν ἐπ’ ἀνδρείᾳ κλεϊζόμενον Ἀγριολίδην, ἀρχηγὸν τότε τῶν Ἡρακλειωτῶν Τούρκων. Ἀποκόψαντες δὲ τὴν κεφαλήν του τὴν ἔφερον ὡς θρίαμβον τοῦ κατορθώματός των εἰς Ζιζιφέα πρὸς τὸν Ἀντιπρόσωπον καὶ Συμβούλιον. Ἀλλ’ ἔμελλεν ἡ πρᾶξις αὕτη, τὴν ὁποίαν καὶ κατέκρινε καὶ ὁ Ἀντιπρόσωπος καὶ τὸ Συμβούλιον ὡς βαρβαρικήν, νὰ φέρῃ τὴν ἀπώλειαν παρευθὺς ἑκατοντάδων ἀόπλων καὶ ἀθώων Ἑλλήνων!

Κριτοβουλίδης, 423

Εικονίδιο τοποθεσίας Άγιος Ιωάννης, Φαιστός Ηρακλείου