τέλη Αυγούστου 1821
Πολεμικό γεγονός

Εκστρατεία των Οθωμανών στα Σφακιά

Μετά τη διάλυση του επαναστατικού στρατοπέδου στον Αποκόρωνα, οι Οθωμανοί υπό τον Οσμάν πασά του Ρεθύμνου προχώρησαν στην επαρχία Σφακίων. Οι Σφακιανοί για να σωθούν, υποχώρησαν στα φαράγγια της περιοχής και στη Γαύδο ενώ οι Οθωμανοί κατέστρεψαν τα εγκαταλειμμένα χωριά όπως το Ασκύφου, την Ίμπρο, τη Χώρα Σφακίων και την Ανώπολη. Μετά από αυτήν την εκστρατεία, ο Οσμάν πασάς έστειλε γράμμα στον Σουλτάνο πως κατέπνιξε την επανάσταση στην Κρήτη.

Ἀθρόος λοιπὸν ἅπας ὁ στρατὸς μετέβη ἐξ Ἁλυκῶν ὑπὸ τὴν ἀρχηγίαν τοῦ Ὀσμὰν πασᾶ τῆς Ρεθύμνης, μετασκηνώσας εἰς Πρόσνερον, κακεῖθεν τὴν 29 Αὐγούστου ἀνῆλθεν εἰς Σφακία. […] Ἀφοῦ λοιπὸν κατέστρεψαν διὰ τοῦ πυρὸς τὸ Σκύφος, Ἴμβρον, Προσγιαλόν, Κομητάδας καὶ Μουρίον, χωρία πολυπληθέστερα, ὡς καὶ ἅπαντα τὰ παρατυχόντα, ἐλθόντες ἐσκήνωσαν περὶ τὴν Ἀνώπολιν, ὅπου τὰ πάντα κατερήμωσαν καὶ κατέστρεψαν, καὶ τὴν Ἀνώπολιν αὐτὴν καὶ τὰ παρακείμενα χωρία. […] Μεταξὺ τῶν λεγομένων ἀνεφάνησαν πλοῖα ἐκ τῆς Γαύδου διευθυνόμενα εἰς Ἁγίαν Ρουμέλην, ἐπὶ σκοπῷ νὰ μετακομίσωσιν ἐκεῖθεν εἰς τὴν νῆσον ἄλλους ἐκ τῶν ἐκεῖ καταφυγόντων· ὁ δὲ πασᾶς, ἐκλαβὼν τὰ τῆς γραὸς ὡς ἀληθεύοντα, ἀνεχώρησε παρευθὺς διευθυνθεὶς διὰ τῆς παραλίας τοῦ Φραγκοκαστέλου εἰς Λάμπην καὶ Ρεθύμνην, καὶ ἐκεῖθεν ἐπανῆλθεν εἰς Βρύσας τοῦ Ἀποκορώνου, ἀπ’ ὅπου διελύθησαν, γράψαντες εἰς Κωνσταντινούπολιν ὅτι κατέπνιξαν τὰ ἐπαναστατικὰ κινήματα τῶν Κρητῶν.

Κριτοβουλίδης, 148-151

Εικονίδιο τοποθεσίας Επαρχία Σφακίων, Χανιά