Ιούλιος 1823
Πολεμικό γεγονός

Άφιξη αιγυπτιακού στόλου στο Ηράκλειο

Τον Ιούλιο του 1823 κατέφθασε στο λιμάνι του Μεγάλου Κάστρου (Ηράκλειο) τμήμα του αιγυπτιακού στόλου υπό τον Ισμαήλ Γιβραλτάρ και αποβίβασε νέα στρατεύματα υπό τη διοίκηση του Χουσεΐν μπέη σε αντικατάσταση του Χασάν πασά που είχε πεθάνει. Η ανενόχλητη αποβίβαση στρατευμάτων από τη θάλασσα έδειχνε τη σημασία του θαλάσσιου αποκλεισμού για την επικράτηση της επανάστασης.

Ἐν τῷ μεταξὺ δὲ τούτῳ ἔφθασεν εἰς Ἡράκλειον καὶ ὁ ἀπὸ τὸν Ἰσμαὴλ Γιβλαρτάρην διευθυνόμενος αἰγυπτιακὸς στόλος, συγκείμενος ἐκ 50 περίπου πλοίων πολεμικῶν καὶ φορτηγῶν· ἀφοῦ δὲ ἀπεβίβασε τροφάς, πολεμεφόδια, τρεῖς χιλιάδας νέου στρατοῦ καὶ τὸν νέον στρατάρχην τῶν κατὰ τὴν Κρήτην τουρκικῶν στρατευμάτων, ἄλλον Ἀλβανὸν Χουσεήμπεην καλούμενον, διάδοχον τοῦ ἀποθανόντος Χασὰν πασᾶ, ἀνεχώρησεν ἀπρόσβλητος πάλιν εἰς Ἀλεξάνδρειαν, ὡς ἦλθεν οὕτως ἐκεῖθεν καὶ πρότερον εἰς Κρήτην.

Κριτοβουλίδης, 292

Εικονίδιο τοποθεσίας Ηράκλειο